Musluk suyundaki zararlı maddeler

Klordan sonra musluk suyunda en çok bulunan madde kurşundur.

Doğal kaynakların aşırı kullanımı ve ekolojik sistemin eritme/öğütme kapasitesini aşan miktardaki atığın doğaya bırakılması,  çevreyi tahrip etmektedir. Çıktıların yol açtığı toprak, su, ve hava kirliği doğal olarak atık yönetimi, toprak ve su yönetimini önemli hale getirmiştir. Son 20-25 yıl boyunca atık küresel ısınma, sera etkisi ve iklim değişikliği gibi birbiri ile oldukça ilişkili yeni terminolojiler hep insan kaynaklı faaliyetler sonucunda atmosferin de kirlenerek çevre ve doğal kaynaklara etkisinin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Özellikle su kaynaklarını tehdit eden atıkların başlıcaları; karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve azotoksit (NOx) gazları, on mikron altı tozlar (ve nanotozlar), organik (ve inorganik) bileşik emisyonları ve maddelerde limit üstü seviyedeki arsenik (As), krom (Cr), berilyum (Be), klor (Cl), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) ve cıva (Hg) elementleridir. Doğaya dost ve kaynakları daha az tüketen bir anlayış (kısaca sürdürülebilir büyüme anlayışı) öne çıkmalıdır artık.
 
Su, petrol ve doğalgaz gibi küresel bir üründür, giderek kıymetlenmektedir ve pahalılaşmaktadır. İnsanlar eskiden oturacakları yerin önce suyunu, sonra yolunu ve okulunu sorarlardı. Aynı şeyler, bugün yine sorulur ve daha çok merak edilir olmuştur. Suyu bulmak ve kalitelisine (içilebilirine) erişmek bugün çok önemsenmektedir. Şehirlerimizin su ihtiyacı, kalitesi , arsenik ve kurşun gibi kirleticilerin oranı ülkemiz gündeminin başlarını tutmuştur.