Su arıtma cihazı su'daki mineralleri alırmı

su arıtma cihazları %100 bir arıtma yapmadığından sudaki bütün mineralleri alması söz konusu değildir.% 80 civarında bir arıtma yaptığından bütün mineralleri almaz. fakat reverse osmosis sistemlerde mineral'li ph filtre kullanılmasında fayda var.

Bu filtreler arıtma esnasında alınan mineralleri tekrar mineralli hale getirilmesini sağlamaktadır.