Sudaki kireç nedir?

SUDAKİ KİREÇ NEDİR?

 

Kireç, dünyamız üzerinde çözünmüş ya da çözünmemiş olarak en çok bulunan maddelerden birisidir. Ağırlıklı olarak kalsiyum ve magnezyumun karbonat ve sülfat ile yapmış olduğu bileşikler kireç olarak nitelendirilir. Bu maddeler suda çözünmüş olarak bulunduğu takdirde buna suyun sertliği adı verilir. Bu sitedeki ana konumuz suyun sertliğini arttıran ve birçok yerde çöktüğü için hayatımızda birçok probleme yol açan kalsiyum ve magnezyumun karbonat ile yaptığı bileşiklerdir.

Halk arasında kireç ya da sudaki kireç olarak adlandırılan başta kalsiyum karbonat, su ısıtıcılar, çaydanlıklar bakımsız merkezi ısıtma sistemlerinde bulunan beyaz, sert, tebeşiri andıran artıklardır. Benzer şekilde eski boruların iç yüzeylerinde de çokça bulunur.

Sudaki kireç, özellikle ısı ile karşılaştığında yüzeye çökerek hem cihaz (Çamaşır ve bulaşık makineleri, kombi ve kazanlar, vs.) ve su tesisatlarınıza zarar verir hem de sabun ve türevleri ile reaksiyona girerek bunların köpürmesini zorlaştırır.

Bilindiği gibi içerisinde yüksek miktarda Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) içeren sular sert olarak kabul edilir. Sertlik aynı zamanda suyun sabun köpüğünü çökeltebilme kapasitesi olarak da tanımlanır.

Gün geçtikçe dünya nüfusu artmakta ve en önemli hayat kaynağı olan su herkese eşit olarak ulaşamamaktadır. Suya ulaşabilenlerse suların kalitesinden emin olamamaktadırlar. Evlerde kullanılan sular belediyeler tarafından arıtılsalar da istenen verim alınamamakta ve evlerde temiz suya ulaşım gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Su kısıntıları ve kesintileri insanları ya hazır sular almaya zorlamakta ya da kuyu sularına yönlendirmektedir.

Fakat şu da bilinen bir gerçek ki kuyu suları kullanılabilir sular olmalarına rağmen çok sert sulardır. Sadece kuyu suları değil şehir suları da arıtımdan geçmiş olmalarına rağmen hâlâ serttir. Bu suların verimli kullanılabilmeleri için çok çeşitli su arıtıcılar ve/veya su arıtma cihazları ile arıtılmaları gerekebilir.